Tại sao bạn nên học đại học tại Đức?

Tại sao bạn nên du học nghề tại Đức?

– Chương trình đào tạo đa dạng, có nhiều khóa học để lựa chọn
– Bằng cấp tại Đức được quốc tế công nhận
– Chi phí học tập và sinh hoạt thấp, đa số trường miễn học phí cho sinh viên

– Chương trình đào tạo kỹ lưỡng: lý thuyết tại trường nghề, thực hành tại công ty đào tạo
– Sau khi tốt nghiệp có thể ở lại Đức để làm việc lâu dài
– Miễn phí đào tạo, công ty trả thù lao đào tạo cho chi phí sinh hoạt tại Đức.