Banner Website-Lo trinh hoc tieng Duc
Banner Website-ko gian hien dai
15
10
9
12
previous arrow
next arrow

Quy định chung

Bằng việc đăng ký và thanh toán học phí bạn đã đồng ý với những quy định chung của trung tâm tiếng Đức Café Deutsch. Bạn có thể tham khảo những quy định này ở bảng thông tin hoặc trên website của trung tâm.

Điều kiện thanh toán –
Hoàn trả học phí

Sau khi nhận được thông tin đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ gửi E-Mail xác nhận đăng ký thành công cùng với thông tin thanh toán. Việc đăng ký chỉ có hiệu lực khi bạn đã điền đơn đăng ký và hoàn tất thanh toán học phí. Trong trường hợp đăng ký cận ngày học, học phí phải được thanh toán trễ nhất là trước tiết học đầu tiên.

Học phí có thể được chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm tiếng Đức Café Deutsch hoặc bằng tiền mặt tại văn phòng. Mức học phí được áp dụng là mức học phí được thông báo trên website. Trung tâm tiếng Đức Café Deutsch bảo lưu quyền được dời ngày khai giảng từ 2 đến 4 tuần nếu khoá học không đạt được số lượng học viên tối thiểu. Việc hoàn trả học phí chỉ diễn ra trong một số trường hợp ngoại lệ.

Nếu bạn đã thanh toán cho một khoá học, nhưng khoá học đó không thể khai giảng được, thì bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền bạn đã thanh toán hoặc sẽ được bảo lưu số tiền đó cho những khoá tiếp theo.

Nếu bạn đã đăng ký và thanh toán cho khoá học, nhưng muốn huỷ việc đăng ký thì:

  • Trong trường hợp huỷ trễ nhất là 14 ngày trước ngày khai giảng: bạn sẽ được hoàn trả toàn bộ học phí.
  • Trong trường hợp hủy 7 đến 13 ngày trước ngày khai giảng: 20% trên mức học phí thông thường sẽ được chi trả cho phí xử lý hành chính, số tiền còn lại sẽ được hoàn trả lại.
  • Trong trường hợp huỷ dưới 7 ngày trước ngày khai giảng hoặc trong tuần khai giảng đầu tiên: bạn sẽ không được hoàn trả học phí. Trong trường hợp này, học viên có thể bảo lưu 60% số tiền đã đóng cho các khoá học tiếp theo.
  • Trong trường hợp lớp học đã diễn ra từ tuần thứ 2: bạn sẽ không được hoàn trả hay bảo lưu học phí.
  • Nếu bạn đã đăng ký trọn gói một trình độ của các lớp buổi tối/ cuối tuần/ trẻ em (ví dụ: A1.1 và A1.2 hoặc A2.1 và A2.2), nhưng vì lý do nào đó sau khi học xong khoá đầu tiên không thể tiếp tục khoá còn lại thì trung tâm sẽ trừ đi mức học phí thông thường của khoá đã học cùng với 1.000.000 VND phí xử lý hành chính.

Số lượng học viên –
Số lượng học viên tối thiểu

Số lượng học viên thông thường trong 1 lớp tại Café Deutsch là 10 – 18 người.

Số lượng học viên tối thiểu để khoá học có thể khai giảng tại Café Deutsch là 10 người. Nếu trước ngày khai giảng mà khoá học không có đủ số học viên tối thiểu này thì Trung tâm tiếng Đức Café Deutsch có quyền dời ngày khai giảng từ 2 đến 4 tuần. Sau đó, trung tâm sẽ quyết định việc khoá học có được mở hay không. Trong trường hợp khoá học không khai giảng được, thì bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền bạn đã thanh toán hoặc sẽ được bảo lưu số tiền đó cho những khoá tiếp theo.

Trong trường hợp không đủ số học viên tối thiểu, nhưng bạn vẫn muốn bắt đầu học với một nhóm nhỏ hơn 10 người thì trung tâm sẽ thu phụ phí nhóm nhỏ: 25% của học phí thông thường cho nhóm từ 8 – 9 người và 50% cho nhóm từ 6 – 7 người.

Đánh giá kết quả khoá học

Ở trình độ A1, A2, B1, B2 và C1 mỗi trình độ sẽ có tổng cộng 4 bài thi. Tất cả các bài thi bao gồm những phần sau:

  • Đọc hiểu: mỗi bài
  • Nghe hiểu: mỗi bài
  • Từ Vựng – Ngữ Pháp: mỗi bài
  • Viết: bài kiểm tra thứ 2, thứ 4
  • Vấn đáp: bài thi cuối cùng của mỗi khoá

Bài kiểm tra sẽ được thực hiện trong giờ học và được thông báo trước. Nếu học viên không tham gia vào một bài kiểm tra nào đó, thì bài kiểm tra đó sẽ được xem như là không đậu. Trong một số trường hợp ngoại lệ, học viên có thể thoả thuận với trung tâm để thi lại.

Việc đánh giá kết quả học tập của học viên để có thể tham gia trình độ tiếp theo sẽ phụ thuộc vào hai tiêu chí:

1. Điểm trung bình các bài kiểm tra trong lớp.

2. Đánh giá của giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Trong trường hợp điểm trung bình của tất cả các bài kiểm tra trong khoá dưới 60% thì trung tâm tiếng Đức Café Deutsch có quyền yêu cầu học viên học lại khoá học đó trước khi tham gia vào khoá tiếp theo.

Trong trường hợp học viên có điểm trung bình các bài kiểm tra từ 50% trở lên nhưng có nguyện vọng học trình độ tiếp theo (ví dụ vì lí do thời gian v.v), trung tâm sẽ tham khảo ý kiến của giáo viên đứng lớp. Nếu tất cả các giáo viên đều nhận xét học viên có khả năng học tiếp, trung tâm sẽ tôn trọng nguyện vọng này.