Banner Website-Lo trinh hoc tieng Duc
Banner Website-ko gian hien dai
15
10
9
12
previous arrow
next arrow

thông tin học phí

Học phí áp dụng từ tháng 04/2023

Ưu đãi khi đăng ký sớm

Bạn sẽ nhận được ưu đãi 10% trên mức học phí thông thường, khi bạn thanh toán học phí 14 ngày trước khi khoá học bắt đầu.

  • Ưu đãi chỉ được áp dụng khi người học thanh toán học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 14 ngày trước khi khoá học bắt đầu. (Ví dụ: Khoá học bắt đầu vào thứ 2, ngày 04/05 – Ưu đãi này chỉ có hiệu lực, khi học phí được thanh toán chậm trễ nhất vào lúc 18h, thứ 2, ngày 20/04 – tức 14 ngày trước ngày khai giảng)
  • Ưu đãi này áp dụng cho cả học viên đăng ký cũ và mới.
  • Trong trường hợp bạn đang học một khóa tại Café Deutsch, chưa có kết quả của khóa học đó nhưng quyết định đóng học phí sớm cho trình độ tiếp theo (vì lí do để nhận được ưu đãi Early Bird) mà đến cuối khóa, bạn không đủ điều kiện học khóa tiếp theo, bạn sẽ được nhận lại số tiền đã thanh toán. Một lựa chọn khác là bạn có thể học lại trình độ hiện tại một lần nữa. Khi đó, bạn sẽ nhận ưu đãi 50% trên mức học phí thông thường của trình độ mà bạn đã học tại Café Deutsch. Ưu đãi khi đăng ký sớm (Early Bird)  sẽ không được áp dụng, khi bạn học lại trình độ cũ.
  • Ưu đãi học phí cho các khoá học thứ 2, thứ 3 v.v sẽ không còn được áp dụng.

Ưu đãi khi đăng ký nhóm

Khi một nhóm học viên – có từ 4 thành viên – đăng ký học tiếng Đức tại Café Deutsch lần đầu tiên, mỗi thành viên trong nhóm sẽ nhận được ưu đãi 10% trên mức học phí thông thường.

  • Bạn có thể kết hợp ưu đãi đăng ký nhóm 10% cùng với ưu đãi đăng ký sớm 10% để nhận được ưu đãi 20% giảm giá học phí.
  • Ưu đãi đăng ký nhóm chỉ được áp dụng khi tất cả các thành viên trong nhóm thanh toán học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cùng một lúc.
  • Ưu đãi này không áp dụng cho các học viên đã học tại Café Deutsch.

Học lại trình độ đã học

Trong trường hợp, bạn cần hoặc muốn học lại một trình độ nào đó mà bạn đã học tại Café Deutsch, bạn sẽ nhận được ưu đãi 50% trên mức học phí thông thường. Ưu đãi đăng ký sớm (Early Bird) sẽ không được áp dụng, khi bạn học lại trình độ cũ.