NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ QUI TẮC 3G TẠI ĐỨC (3G-Regel)

Chính phủ liên bang và các tiểu bang đã thống nhất về các xét nghiệm bắt buộc mới để ngăn chặn đại dịch Corona ở Đức. Theo đó, qui tắc 3G – geimpft, genesen, getestet (đã tiêm chủng, đã phục hồi và đã xét nghiệm) – đã có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 8.

Continue Reading NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ QUI TẮC 3G TẠI ĐỨC (3G-Regel)

Những Redewendungen mit Körperteilen mà bạn cần phải biết

Một trong những cách mở rộng vốn từ là tìm hiểu những thành ngữ liên quan đến từ vựng mình đã học. Ở kì này, "Bộ phận cơ thể người" là chủ đề chính. Từ từ vựng A1 chuyển thành Thành ngữ trình độ B1-B2. Hãy cùng Café Deutsch điểm qua Top #Redewendungen mit Köperteilen

Continue Reading Những Redewendungen mit Körperteilen mà bạn cần phải biết