Những Redewendungen mit Körperteilen mà bạn cần phải biết

Một trong những cách mở rộng vốn từ là tìm hiểu những thành ngữ tiếng Đức liên quan đến từ vựng mình đã học.
Ở kì này, “Bộ phận cơ thể người” là chủ đề chính. Từ một nhóm từ vựng A1 chuyển thành Thành ngữ trình độ B1-B2.
Hãy cùng Café Deutsch điểm qua Top #Redewendungen mit Köperteilen

Tìm hiểu về các khóa học: https://cafedeutsch.vn/lich/

Trả lời